Infrastrukturförvaltning

Järnvägsspår på Sundsvall depå

SKIFU är ansvarig infrastrukturförvaltare för vissa delar av järnvägsnätet i Sundsvalls kommun.

Här hittar du mer information om uppdraget, järnvägsnätet och säkerheten vid dessa områden.


Infrastrukturförvaltare

Urban Simander
urban.simander@sundsvall.se
060-19 29 85, 073-270 85 73

Trafiksäkerhetsinformation