Grönborg 8

Flygfoto över Grönborgsområdet

Väst på stan ligger Grönborg 8. En länk mellan regionens akademi, näringsliv och samhälle. Området består av tre byggnader – Grönborg, Åkanten och Ismagasinet.
Ledig lokal

Foto ovan: Bergslagsbild

Fasad på Grönborg sedd från Storgatan

Grönborg

Sundsvalls nya kreativa centrum finns i Grönborgs anrika lokaler. Här skapas en samlingsplats för hela regionen. Grönborg är ett levande hus som är öppet för alla; en mötesplats med olika typer av events, en restaurang och flera möteslokaler. Här finns även ett coworking space (ett mer öppet kontorshotell) med arbetsplatser i en kreativ miljö.

Syftet med konceptet i Grönborg är att skapa en naturlig mötesplats som kan stimulera samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Projektet ska bidra till såväl ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling genom en bred förankring till närliggande industri, näringsliv, universitet och forskning. Hoppet är att kunna stärka utveckling och tillväxt inom kommunen och regionen.

Besök gärna Grönborgs hemsida eller Facebook för att läsa mer.


MiljöByggnad logotyp

Fastighetsfakta Grönborg

Adress Storgatan 73, Sundsvall
Total yta 4 565 kvm
Typ av lokal Kontor, restaurang
Certifiering Miljöbyggnad

Fasad på campusområde Åkanten sedd från Sidsjövägen

Åkanten

Längs Sidsjövägen i Sundsvall ligger Förrådet 4. Fastigheten förvärvades under 2015 för att skapa ett nytt campusområde, Åkanten, åt Mittuniversitetet.

Stor vikt lades vid att det nya campusområdet Åkanten sammankopplas med Campus Sundsvalls andra del; Åkroken. För SKIFU och Mittuniversitetet är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva miljöer. En viktig faktor i detta arbete var möjligheterna att skapa platser där studenter och personal möts på ett naturligt sätt.


MiljöByggnad logotyp

Fastighetsfakta Åkanten

Adress Sidsjövägen 5-7, Sundsvall
Total yta 13 250 kvm
Typ av lokal Utbildning, kontor
Certifiering Miljöbyggnad

Fasad på Ismagasinet upplyst av konstverk

Ismagasinet

Mellan Grönborg och Åkanten ligger en dold pärla Väst på stan; Ismagasinet. En förrådsbyggnad som användes som magasin för is och öl under Grönborgs bryggeris dagar. En stabil grund med 2,5 m tjocka granitmurar stöttar en överbyggnad som renoverades under 2018.

I oktober 2018 invigdes Catrin Anderssons verk COR/R/E/LATION som nu pryder husets fasad. Läs mer hos Statens konstråd


Fastighetsfakta Ismagasinet

Adress Grönborgsgatan 23, Sundsvall
Total yta 500 kvm
Typ av lokal Eventlokal, förråd

Kontakt

Victoria Hessel

Victoria Hessel Fastighetskoordinator

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, uthyrning, underhåll, projekt, låsmiljöer, nycklar, tags, Grönborg