Kassören 7

kassören

Här bedrivs främst teaterverksamhet. I huset, som ligger i centrala Sundsvall, finns även butik och ett varmgarage med förhyrda parkeringsplatser.
Ledig lokal


MiljöByggnadFastighetsfakta Kassören 7

Adress Norra Järnvägsgatan 8-10, Sundsvall
Total yta 7 700 kvm
Typ av lokal Kontor, butik, parkeringar
Certifiering Miljöbyggnad

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt