Östermalm 1:34 (Västra station)

Fasad på Sundsvall Västra

En av våra pärlor Väst på stan. Sundsvall Västra station byggdes på 1880-talet och har nyligen fått en upprustning.

Fastigheten förvärvades av SKIFU år 2017 i samband med köpet av Sundsvalls Centralstation.

Det vackra före detta stationshuset vid Västra station hade då stått tomt en längre tid. Huset har varit rivningshotat i flera omgångar, faktiskt så tidigt som 1966 när det togs ur bruk som stationsbyggnad, men det har alltid räddats. Som ett av Sundsvalls äldsta hus – byggt omkring 1885 – har det ett stort kulturvärde, något som vi på SKIFU vill bevara och synliggöra.

Vi köpte fastigheten i samband med övertagandet av Sundsvalls Centralstation och Sundsvalls Depå år 2017 och har nu återställt den i brukbart skick. Vi har reparerat grunden och restaurerat hela interiören, både den före detta vänthallen på entréplan och den gamla stinsbostaden på det övre planet.

För att få huset så likt originalskick som möjligt har vi fått hjälp i arbetet av en byggnadsantikvarie.

2020 öppnade ett kafé i huset. Det bedrivs som daglig verksamhet i socialtjänstens regi.


Fastighetsfakta Östermalm 1:34

Adress Norra Järnvägsgatan 7-9, Sundsvall
Total yta 200 kvm
Typ av lokal Kafé, vänthall

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Fastighetsutvecklare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, fastighetsutveckling, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt