Östermalm 1:34, 3:1, 3:2

centralstationen

Den 1 februari 2017 förvärvade SKIFU fastigheterna kring Sundsvalls Centralstation för att kunna utveckla ett nytt resecentrum.

Förvärvet av Sundsvalls Centralstation från statliga Jernhusen var ett strategiskt beslut av Sundsvalls kommun för att kunna utveckla ett nytt resecentrum i centrala Sundsvall.

Själva stationshuset byggdes 1925 efter ritningar av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall och är numer klassat som byggnadsminne.

I köpet ingick flera fastigheter, bland annat Västra Station på Norra Järnvägsgatan 7. Huset byggdes troligtvis tidigt 1880-tal.

Läs mer om centralstationens historia

Aktuella projekt

Resecentrum


Fastighetsfakta Östermalm 3:1

Sundsvalls Centralstation
Adress
Landsvägsallén 6-14, Sundsvall
Typ av lokal Tågstation, kontor

Fastighetsfakta Östermalm 3:2

Sundsvall Depå
Adress
Parkgatan 1-7, Sundsvall
Typ av lokal Lager, verkstad, kontor

Fastighetsfakta Östermalm 1:34

Västra Station
Adress
Norra Järnvägsgatan 7-9, Sundsvall
Typ av lokal Tågstation

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt