Östermalm 3:1

Exteriör Sundsvalls centralstation

Den 1 februari 2017 förvärvade SKIFU fastigheterna kring Sundsvalls Centralstation för att kunna utveckla ett nytt resecentrum.

Förvärvet av Sundsvalls Centralstation från statliga Jernhusen var ett strategiskt beslut av Sundsvalls kommun för att kunna utveckla ett nytt resecentrum i centrala Sundsvall.

Själva stationshuset byggdes 1925 efter ritningar av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall och är numer klassat som byggnadsminne.

Läs mer om centralstationens historia

Aktuella projekt

Resecentrum


Fastighetsfakta Östermalm 3:1

Sundsvalls Centralstation
Adress
Landsvägsallén 6-14, Sundsvall
Total yta 5 300 kvm
Typ av lokal
 Tågstation, kontor

Sundsvall Depå
Adress
Parkgatan 1-7, Sundsvall
Total yta 3900 kvm
Typ av lokal Lager, verkstad, kontor

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt