Sjukhuset 11

Karta över Sjukhuset 11

Fastigheten Sjukhuset 11 består av 2 ha mark som Sundsvalls kommun planerar använda till framtida bostadsprojekt.


Fastighetsfakta Sjukhuset 11

Adress Institutsvägen 10, Sundsvall
Total markyta 20 000 kvm

Kontakt

Helene Frank Johnson Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, uthyrning, underhåll, projekt, låsmiljöer