Verkstaden 3, 4

Drönarbild på Verkstaden 4

På Förrådsgatan, med utsikt över Sundsvallsfjärden, ligger denna fastighet som hyser såväl kontor som verkstad och lagerytor.


Fastighetsfakta Verkstaden 3, 4

Adress Förrådsgatan 5, Sundsvall
Total yta 4 200 kvm
Typ av lokal Kontor, verkstad, lager

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt