P-hus och nytt plan på Stuvaren 2

Tillsammans med Sundsvalls kommun bygger SKIFU nu ett nytt parkeringshus på Södra kajen.


Byggtid September 2018 – december 2019
(Arbetet med kontorshuset avslutas under första halvåret 2020)


Nya bostadsområden och den kommande ombyggnationen av Centralstationen har gjort att efterfrågan på parkeringsplatser ökat på Södra kajen. Därför kommer nu SKIFU, efter en beställning från Stadsbyggnadskontoret, att bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Stuvaren 2.

Parkeringshuset blir en utbyggnad till den befintliga huskroppen och kommer att innehålla cirka 450 platser, varav cirka hälften kommer att förses med elstolpar för motorvärmare och elbilsladdning.


 

Nytt plan på kontorshuset

I samband med bygget av det nya parkeringshuset kommer vi även att bygga på det befintliga huset, som får ytterligare ett plan med kontorsytor.

Dessutom har vi inlett en utredning om kontorshuset kan certifieras enligt Miljöbyggnad.

Utbyggnaden av kontorshuset beräknas vara klar vid årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

Peter Clemin

Peter Clemin VD

Sökord

Personal, projekt