P-hus och nytt plan på Stuvaren 2

Tillsammans med Sundsvalls kommun bygger SKIFU nu ett nytt parkeringshus på Södra kajen.

Nya bostadsområden och den kommande ombyggnationen av Centralstationen har gjort att efterfrågan på parkeringsplatser ökat på Södra kajen. Därför kommer nu SKIFU, efter en beställning från Stadsbyggnadskontoret, att bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Stuvaren 2.

Parkeringshuset blir en utbyggnad till den befintliga huskroppen och kommer att innehålla cirka 450 platser, varav cirka hälften kommer att förses med elstolpar för motorvärmare och elbilsladdning.

Byggstart blir i september 2018 och det nya parkeringshuset beräknas stå klart 2020.

Nytt plan på kontorshuset

I samband med bygget av det nya parkeringshuset kommer vi även att bygga på det befintliga huset, som får ytterligare ett plan med kontorsytor.

Dessutom kommer har vi inlett en utredning om fastigheten kan certifieras enligt Miljöbyggnad.

Tidplanen för utbyggnaden av kontorshuset är ännu inte helt satt.

Kontakt

Peter Clemin

Peter Clemin VD

Sökord

Personal, projekt