Resecentrum

Exteriörbild Sundsvalls centralstation med nya busstationen

Sundsvalls Centralstation har förvandlats till ett modernt, funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum.


Byggtid augusti 2019 – augusti 2021


Bakgrund

Den 1 februari förvärvade SKIFU Sundsvalls Centralstation för att ge kommunen möjlighet att förverkliga planerna på ett nytt resecentrum. Därefter tog MAF Arkitektkontor, tillsammans med SKIFU och Sundsvall kommun, fram ett förslag till utformning av det nya stationsområdet.

I maj 2018 klubbade Sundsvalls kommunfullmäktige igenom beslutet för genomförande. Första spadtaget skedde i augusti 2019 och i augusti 2021 togs stationen i bruk igen.

Projektet utfördes av SKIFU (stationsområdet), Sundsvalls kommun (gång- och cykelvägar) och Trafikverket (spårområde och vägar).

Smidigare resor och ökad tillgänglighet

Syftet med projektet var att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde. Det ska vara en trygg och trivsam plats i Sundsvall, med förbättrade möjligheter för resenärerna att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. I närheten finns ett parkeringshus, vilket underlättar långtidsparkering i anslutning till centralstationen.

Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén byggdes en nedsänkt bussterminal, som utgör en väderskyddad länk mellan tåg och buss.

Trafikverket har byggt om Landsvägsallén (gamla E4) framför stationen, med bland annat nya busshållplatser och en cirkulationsplats vid utfarten från resecentrum. Trafikverket planerar även att bygga om spårområdet för att öka kapaciteten, samt att bygga en planskild gång- och cykelförbindelse till perrongerna. Den nya förbindelsen ökar säkerheten på spårområdet.

Det är ett tillgänglighetsanpassat resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning, samtidigt som funktionaliteten är viktig. Förslaget byggde på att den byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden är hjärtat i området. Här har de kommersiella ytorna fått en upprustning.

Konstnärlig gestaltning

I samarbete med Statens konstråd har bussterminalen utsmyckats med verk av glaskonstnären Peter Svedberg.

Länkar

Resenärinformation på dinstation.se

Information om busstrafiken på dintur.se

Frågor & Svar om projektet

Tidigare nyheter om resecentrum

Bilder från bygget

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Fastighetsutvecklare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, fastighetsutveckling, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt