Resecentrum

Sundsvalls Centralstation förvandlas till ett modernt, funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum.

Den 16 augusti kommer flera lokala busslinjer att börja trafikera stationen. Läs mer på https://www.dintur.se/sundsvalls-resecentrum/.


Byggtid augusti 2019 – augusti 2021Under byggtiden stängs stora delar av stationsområdet av, bland annat väntsal och parkering. Följ skyltningen på området. Karta hittar du nedan.

Kom ihåg att vara ute i god tid när du ska åka tåg!

För din egen säkerhet, följ och respektera omledningsskyltarna även om sträckan kan bli längre. Välj om möjligt att gå, cykla, åka buss eller taxi till tåget.

Biltrafik
Tågresenärer som kommer med bil ska använda den östra infarten till stationsområdet (vid McDonalds). Den västra infarten får endast användas för att hämta/lämna personer med funktionsnedsättning samt av utryckningsfordon, byggtrafik och besökare till Landsvägsallén 4. Vänligen respektera förbjuden vänstersväng.

Väntsal/Pressbyrån
Väntsalen och Pressbyrån har flyttat till provisoriska lokaler intill entrén mot spåren.

Utifrån rådande läge med covid-19 har vi begränsade öppettider i vänthallen.
Måndag-fredag: 05.30-19.00
Lördag: Stängt
Söndag: 09.30-17.00

Vi hoppas att du som besökare har förståelse för denna nödvändiga åtgärd och vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra.

Cykel
Cykelparkeringar kommer att ställas i ordning intill den tillfälliga väntsalen, på stationens västra sida.

Buss
Hållplatsen på stationen har flyttat till en tillfällig hållplats intill McDonalds.

Taxi

Taxi har flyttat till en tillfällig plats väster om stationshuset, på parkeringen vid Landsvägsallén 4.

Bilparkering
Bilparkeringen framför stationen är avstängd. 1-timmesparkering finns vid fd. Boulehallen/Railway saloon (öster om McDonalds).
För långtidsparkering hänvisar vi till parkeringshuset Stuvaren mittemot stationen.

Tåg
Tågtrafiken går som vanligt. I ett senare skede, när Trafikverket ska bygga om bangården, kan det bli förändringar i tidtabellerna.

Karta

Har du problem med att se infografiken nedan finns mer information i textform längre ner på sidan. Öppna infografiken i ett nytt fönster

Bakgrund

Den 1 februari förvärvade SKIFU Sundsvalls Centralstation för att ge kommunen möjlighet att förverkliga planerna på ett nytt resecentrum. Därefter har MAF Arkitektkontor, tillsammans med SKIFU och Sundsvall kommun, tagit fram ett förslag till utformning av det nya stationsområdet.

I maj 2018 klubbade Sundsvalls kommunfullmäktige igenom beslutet för genomförande. Första spadtaget skedde i augusti 2019 och i augusti 2021 tas stationen i bruk igen.

Projektet utförs av SKIFU (stationsområdet), Sundsvalls kommun (gång- och cykelvägar) och Trafikverket (spårområde och vägar).

Smidigare resor och ökad tillgänglighet

Syftet med projektet är att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde. Det ska bli en trygg och trivsam plats i Sundsvall, med förbättrade möjligheter för resenärerna att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. I närheten finns ett parkeringshus, vilket underlättar långtidsparkering i anslutning till centralstationen.

Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén byggs en nedsänkt bussterminal, som kommer att utgöra en väderskyddad länk mellan tåg och buss.

Det kommer bli ett tillgänglighetsanpassat resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning, samtidigt som funktionaliteten är viktig. Förslaget bygger på att den byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden är hjärtat i området. Här kommer de kommersiella ytorna att få en upprustning.

Trafikverket ökar säkerheten

Trafikverket bygger om Landsvägsallén (gamla E4) framför stationen, med bland annat nya busshållplatser och en cirkulationsplats vid utfarten från resecentrum.

Utöver detta planerar Trafikverket att bygga om spårområdet för att öka kapaciteten, samt att bygga en planskild gång- och cykelförbindelse till perrongerna. Den nya förbindelsen ökar säkerheten på spårområdet.

I samarbete med Statens konstråd och konstnären Peter Svedberg har ett förslag till konstnärlig gestaltning i bussterminalen tagits fram.

Undrar du över något mer kring projektet? Läs mer under Frågor & Svar

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt