Infrastrukturförvaltning

SKIFU är ansvarig infrastrukturförvaltare för vissa delar av järnvägsnätet i Sundsvalls kommun.
Här hittar du mer information om uppdraget, järnvägsnätet och säkerheten vid dessa områden.

Trafiksäkerhetsinformation

Externa länkar