Om SKIFU

SKIFU är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolagets syfte är att främja utveckling och nyetablering i Sundsvalls kommun.

Genom att äga strategiskt viktiga fastigheter och förädla dessa skapas nya möjligheter för företagare som vill bedriva verksamhet här. SKIFU:s främsta strävan är att Sundsvall ska utvecklas och fortsätta vara en attraktiv kommun för både människor och företag.

För oss är det viktigt att ha ägarnas, kundernas och invånarnas förtroende och har därför ett öppet, nytänkande och ansvarsfullt arbetssätt, såväl ekonomiskt som hållbart. Som en del av Sundsvalls kommun arbetar SKIFU mot den gemensamma visionen; ”Vi gör det goda livet möjligt”. Visionen vilar på tre värdeord; mod, öppenhet och helhetssyn.

SKIFU är certifierat enligt FR2000, som binder samman kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensutveckling.

Vi bygger och förvaltar fastigheter för framtiden. Vi utvecklar Sundsvall.

grönborg

SKIFU bygger Sundsvalls nya kreativa centrum i Grönborg.

 

Sidansvarig
Pernilla Nordström